Spring til indhold

SimHerd

SimHerd er et værktøj, som kan anvendes til at beregne formodede besparelser eller økonomisk gevinst ved ændringer i malkekvægsbedrifter. Modellen tager udgangspunkt i bedriftens egne nøgletal og simulerer udviklingen over en 10-årig periode, hvor der tages hensyn til sammenhænge mellem økonomi, ydelse, sundhed og reproduktion.

Værktøjet er en god hjælp til at gennemskue konsekvenserne af en investering – hvad enten det er i kroner og øre eller i arbejdstimer. Så overvejer du at skifte madrasser i kostalden, ansætte en kalvepasser, bruge mere tid på reproovervågning eller bygge en ny malkestald, så kan modellen vise hvilken gevinst investeringen giver i netop din besætning.  
I Sønderjysk Kvægpraksis har alle vore dyrlæger erfaring med anvendelse af SimHerd og vi kan hjælpe dig med at gennemskue gevinsten af en investering. Med SimHerd og et godt kendskab til besætningen, får fakta mere vægt end følelser og fornemmelser – kontakt os hvis du vil vide mere