Spring til indhold

Blodprøver

Hos Sønderjysk Kvægpraksis har vi en Vetscan blodprøvemaskine. Denne anvendes jævnligt til undersøgelse af blodprøver udtaget ved vores besætningsbesøg. Blodprøverne kan være gavnlige både på enkeltdyr samt besætningsniveau.

I hvilke tilfælde kan en blodprøve være brugbar? (underpunkt)

Hos kalve i alderen 2-5 dage undersøger vi regelmæssigt blodprøver for at se om de optager nok antistof fra råmælken.

Ved liggende køer med mistanke om mælkefeber, muskelskader eller forgiftning tager vi typisk blodprøver hvis den første behandling ikke har helbredt koen. Vi får herved en status på mineraler som calcium, fosfor og magnesium samt værdier der indikerer om nyre og lever fungerer normalt. Desuden får vi vigtig viden om koen har muskelskader der ikke var synlige ved den kliniske undersøgelse.

besætningsniveau kan det være interessant at følge køernes calcium, fosfor eller magnesium niveauer hvis der er problemer hos flere dyr.

Ved større analyser eller undersøgelse for specifikke bakterier/virus mm. sender vi blodprøverne til et akkrediteret laboratorie.