Sønderjysk Kvægpraksis

Om os

Sønderjysk Kvægpraksis servicerer professionelle kvægbrug med fokus på målrettet og troværdig rådgivning om produktion, sundhed og velfærd.
Vi prioriterer et aktivt partnerskab med landmanden præget af tillid og høj faglighed. Vores praksis drives af en ambition om at skabe en bedre kvægproduktion i Danmark, hvor vi samtidig styrker landmandes indtjeningsevne.
Vi tror på, at dyrenes sundhed og velfærd i stigende grad er en konkurrencefaktor, der vil skabe værdi for både landmænd og forbrugere.

Hvor er vi

Vi er placeret midt i Sønderjyllands kvægtætte område og har udgangspunkt i Løgumkloster. Vi betjener ca. 25.000 malkekøer fordelt på 110 landmænd
med rådgivningsaftaler samt flere mindre besætninger. Vores praksisområde dækker en radius af ca. 40 km omkring Løgumkloster. 

Hvad tilbyder vi

Sønderjysk Kvægpraksis er fagligt stærke på hele paletten af udfordringer i et kvægbrug, stort som småt.
Moderne kvægbrug er den kundegrupper der fylder mest hos os, men vi tilbyder også kompetent rådgivning til fårebesætninger og assisterer
hobbyhold af kødkvæg, får og geder. Vi har dyrlæger med særlig ekspertise på rådgivning om kalve-, klovsundhed og reproduktions management.
Kompetent og hurtig service er en mærkesag for Sønderjysk Kvægpraksis, derfor har vi bl.a. eget laboratorium så vi kan levere hurtig tilbagemelding
på eksempelvis mælkeprøver. Vi tilbyder vagtordning 24-7 akutkørsel, så vores kunder altid kan få assistance, når de har brug for hjælp.
Vi sørger for at være fagligt opdaterede og vi formidler relevant viden til landmanden gennem rådgivning, ERFA-grupper, teammøder og vores nyhedsbrev.
Vi er engagerede i at gøre en positiv forskel, vi møder velforberedte op, er imødekommende og har altid overskud til et smil.
Vores administration varetager bogholderi, telefon, lager mm.. Laver derudover bogholderi og andre opgaver for flere andre dyrlægepraksis. .

Hvem er vi

Det er vigtigt for os, at man  i Sønderjysk Kvægpraksis er glad for at gå på arbejde. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er med til at skabe et bedre samarbejde blandt kollegaer og med kunder.
Firmaet har 3 ejere Anne Juul, Jette Klogborg og John L. Thomsen, som alle er kvægdyrlæger. Teamet omfatter yderligere 6 kvægdyrlæger samt 4 administrative medarbejdere. Du kan læse mere om dyrlægerne her og vores administration præsenteres her.

Dyrlæger & Ko

Sønderjysk Kvægpraksis er medlem af Dyrlæge & Ko. I samarbejdet deler vi erfaring og viden med de andre medlemmer og det betyder at den enkelte
dyrlæge hele tiden er i faglig udvikling. I sidste ende resulterer det i, at vi kan give vore kunder professionel og opdateret rådgivning, som hjælper med at optimere besætningens sundhed og økonomi . 
Både igennem Dyrlæger & Ko og selvstændigt samarbejder vi løbende med mange forskellige aktører, fra landmanden over diverse leverandører, til
kvægfaglige organisationer, som indgår i dialog med politiske med- og modspillere.
Vi ser dyrlægen som en positiv faktor i at forbedre landmandens og landbrugets image. Vi tager den faglige formidling af såvel udfordringer som 
muligheder for landmanden seriøst.