Spring til indhold

Sønderjysk Kvægpraksis

Om os

Sønderjysk Kvægpraksis servicerer professionelle kvægbrug med fokus på målrettet og troværdig rådgivning om produktion, sundhed og velfærd.
Vi prioriterer et aktivt partnerskab med landmanden præget af tillid og høj faglighed. Vores praksis drives af en ambition om at skabe en bedre kvægproduktion i Danmark, hvor vi samtidig styrker landmandes indtjeningsevne.
Vi tror på, at dyrenes sundhed og velfærd i stigende grad er en konkurrencefaktor, der vil skabe værdi for både landmænd og forbrugere.

Hvor er vi

Vi er placeret midt i Sønderjyllands kvægtætte område og har udgangspunkt i Løgumkloster. Vi betjener ca. 25.000 malkekøer fordelt på 110 landmænd
med rådgivningsaftaler samt flere mindre besætninger. Vores praksisområde dækker en radius af ca. 40 km omkring Løgumkloster. 

Hvad tilbyder vi

Sønderjysk Kvægpraksis er fagligt stærke på hele paletten af udfordringer i et kvægbrug, stort som småt.
Moderne kvægbrug er den kundegrupper der fylder mest hos os, men vi tilbyder også kompetent rådgivning til fårebesætninger og assisterer
hobbyhold af kødkvæg, får og geder. Vi har dyrlæger med særlig ekspertise på rådgivning om kalve-, klovsundhed og reproduktions management.
Kompetent og hurtig service er en mærkesag for Sønderjysk Kvægpraksis, derfor har vi bl.a. eget laboratorium så vi kan levere hurtig tilbagemelding
på eksempelvis mælkeprøver. Vi tilbyder vagtordning 24-7 akutkørsel, så vores kunder altid kan få assistance, når de har brug for hjælp.
Vi sørger for at være fagligt opdaterede og vi formidler relevant viden til landmanden gennem rådgivning, ERFA-grupper, teammøder og vores nyhedsbrev.
Vi er engagerede i at gøre en positiv forskel, vi møder velforberedte op, er imødekommende og har altid overskud til et smil.
Vores administration varetager bogholderi, telefon, lager mm.. Laver derudover bogholderi og andre opgaver for flere andre dyrlægepraksis. .

Hvem er vi

Det er vigtigt for os, at man  i Sønderjysk Kvægpraksis er glad for at gå på arbejde. Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er med til at skabe et bedre samarbejde blandt kollegaer og med kunder.
Firmaet har 3 ejere Anne Juul, Jette Klogborg og John L. Thomsen, som alle er kvægdyrlæger. Teamet omfatter yderligere 6 kvægdyrlæger samt 4 administrative medarbejdere. Du kan læse mere om dyrlægerne her og vores administration præsenteres her.

Dyrlæger & Ko

Sønderjysk Kvægpraksis er medlem af Dyrlæge & Ko. I samarbejdet deler vi erfaring og viden med de andre medlemmer og det betyder at den enkelte
dyrlæge hele tiden er i faglig udvikling. I sidste ende resulterer det i, at vi kan give vore kunder professionel og opdateret rådgivning, som hjælper med at optimere besætningens sundhed og økonomi . 
Både igennem Dyrlæger & Ko og selvstændigt samarbejder vi løbende med mange forskellige aktører, fra landmanden over diverse leverandører, til
kvægfaglige organisationer, som indgår i dialog med politiske med- og modspillere.
Vi ser dyrlægen som en positiv faktor i at forbedre landmandens og landbrugets image. Vi tager den faglige formidling af såvel udfordringer som 
muligheder for landmanden seriøst.  

Historie

Sønderjysk Kvægpraksis så dagens lys den 1. januar 2020 og er et udspring af Dyrlægecentralen Sydvest A/S, som i 50 år har serviceret kvægbruget i Sydvestjylland. I det gamle navn ligger årsagen til at samarbejdet begyndte for et halvt århundrede siden. Dyrlægelivet var på det tidspunkt enkeltmands-praksis i stort set hver eneste by og lille flække. Fruen i huset passede telefonen og dyrlægen lånte landmandens telefon efter et endt besøg, for at ringe hjem og få yderligere besøg på listen. Der var opstået et behov for en telefoncentral for dyrlæger. I 1969 gik en stor gruppe af områdets dyrlæger sammen og dannede Dyrlægecentralen Sydvest I/S. 

Gennem årene blev Dyrlægecentralen Sydvest en af landets største sammenslutninger med over 40 dyrlæger. Firmaet har gennem tiden passet telefon for flere andre dyrlæger bl.a. på Fyn. De første mange år kørte de enkelte dyrlæger i deres egen praksisområder og passede egen praksis. Med tiden samlede man sig geografisk i de områder som var naturlige for vagtsamarbejdet i Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster og Tønder. Om formiddagen arbejdede de fleste i ud-kørende praksis til landkunder og eftermiddagen blev brugt på hunde og katte hjemme på klinikken. Dyrlægecentralens administration flyttede i 1992 til Fabriksvej i Løgumkloster og her udviklede telefonpasningen sig til bogholderi for de praksis som ønskede hjælp til det.  

I begyndelsen af det nye årtusind var en del af pionerdyrlægerne ved at nå pensionsalderen og udfordringerne med opkøb af praksis var en realitet. Aktieselskabet Dyrlægecentralen Sydvest A/S så dagens lys i 2001 og i 2007 valgte dyrlægerne at sælge deres individuelle aktiver til selskabet.
I de efterfølgende år satsede firmaet på familiedyrsområdet. Der blev investeret i store hospitaler først i Tønder og senere i Aabenraa.
På stordyrsområdet var specialiseringen i gang. Svineafdelingen blev solgt fra og kvægdyrlægerne samlede sig hos administrationen i Løgumkloster.

I 2019 fejrede Dyrlægecentralen 50 års jubilæum. Praksisudviklingen og specialiseringen indenfor dyrarter, førte året efter til en opdeling af firmaet i tre dele.

Sønderjysk Kvægpraksis har altså en lang historie bag sig. Vi har stor erfaring med praksis i drift i alt fra behandlinger til forebyggende arbejde og produktions-optimering. Vores fokus er nu rettet mod kvæg, men andre drøvtyggere bliver ikke glemt. Udviklingen i kvæglandbruget er påvirket fra mange sider og vi skal spille en rolle i fremtiden. Miljø, dyrevelfærd og økonomi er emner, som landmænd og dyrlæger skal forholde sig til. Vi ønsker at levere sikker god service mange år frem.