Spring til indhold

Urinprøver

Ved mistanke om infektion i blære eller nyre hos en ko udtages en steril urinprøve. Den dyrkes herefter bakteriologisk i vores laboratorie. Vi fastlægger hvilken bakterie, der gør koen syg samt hvilket antibiotika, der har den bedste virkning.