Spring til indhold

Erhvervspraktik for studerende

Sønderjysk Kvægpraksis får mange henvendelser vedrørende praktikophold og det er vi glade for.
Det er vigtigt for os at prioritere tid til praktikanter, da vi gerne vil bidrage til kommende dyrlægers interesse for kvægproduktion og dyrlægefaget i almindelighed, læs mere under hhv punktet “erhvervspraktik for dyrlægestuderende” eller “erhvervspraktik for skoleelever.”