Spring til indhold

Praktik som dyrlæge for skolelever

Sønderjysk Kvægpraksis får året igennem mange henvendelser vedrørende praktikophold og det er vi glade for.

For at sikre, at forløbet bliver så godt som muligt for alle parter, har vi valgt at opstille nogle grundregler for praktikophold.

·         Eleven skal have en reel interesse for området, og tænke på dyrlægefaget som en fremtidig karrieremulighed.

·         Eleven forventes selv at tage kontakt vedrørende praktikopholdet. Dette gøres bedst via mail til  mojn@sjk-praksis.dk hvor eleven kort beskriver sig selv, sit uddannelsestrin og hvorfor denne har interesse i vores fag.

·         Eleven forventes i stand til selv at opsøge de områder i praksis, hvor der foregår noget, og ikke blot sidde passivt hen.

·         Eleven forventes at kunne udvise situationsfornemmelse og forstå vigtigheden af at være med som interesseret tilskuer. Mange gange må spørgsmål og kommentarer gemmes, til besøget er afsluttet.

·         Eleven er meget velkommen til at gå til hånde ved det daglige arbejde, hvor dette er muligt.

·         Mobiltelefonen slukkes ved arbejdsdagens begyndelse og efterlades i bilen eller på Fabriksvej ved dagens begyndelse.

Vi har altid med glæde modtaget praktikanter, men har desværre også oplevet, at praktikanterne har været uinteresseret i at hjælpe med forefaldende arbejde eller ikke har noget reelt ønske om at blive dyrlæge, men bare skal have en uge til at gå.
Dette er ikke rimeligt for de mange, som har søgt praktikopholdet ud fra en ægte interesse, og det er heller ikke rimeligt for os. At have en praktikant med er alt andet lige ekstra arbejde, men hvis praktikanten har interesse og situationsfornemmelse, kan det være en givende oplevelse for begge parter.

Vi forbeholder os derfor ret til at afslutte praktikopholdet med dags varsel, hvis praktikanten ikke er tilstrækkeligt motiveret eller på anden måde optræder til gene for det daglige arbejde.

Praktiske oplysninger
Mødetid første dag er 7.15 på Fabriksvej 2, Løgumkloster, resten af perioden aftales løbende, men vil typisk være mellem kl. 7.15-8.00.
Vores arbejdsdag slutter normalt kl. 16.

Er eleven i praktik hos os, forventer vi god hygiejne i både påklædning og generel fremtræden. Husk rene indendørssko til ophold på Fabriksvej og som skiftesko i bilen. Eleven skal være i praktisk (varmt) tøj og have lange gummistøvler gerne med sikkerhed. Kitler, overtrækstøj, handsker mm. sørger vi for.

Det kan være en god ide at tage en computer eller noget læsestof med til om eftermiddagen, det er ikke altid der er besøg og så er det trælst bare at sidde og vente, imens vi andre arbejder ved computeren.

Husk madpakke og rigeligt med drikkevare. Det bliver en lang dag, hvis man er sulten!

Endelig skal det nævnes, at der er tavshedspligt vedrørende oplysninger, der direkte vedrører personer, patienter eller økonomiske forhold.

Vi håber at, praktikopholdet bliver til gensidig fornøjelse og ser frem til din ansøgning.

Venligst

Sønderjysk Kvægpraksis