Spring til indhold

Praktik for dyrlægestuderende

Sønderjysk Kvægpraksis får mange henvendelser vedrørende praktikophold og det er vi glade for.

Det er vigtigt for os at prioritere tid til praktikanter, da vi gerne vil bidrage til kommende dyrlægers interesse for kvægproduktion og dyrlægefaget i almindelighed.

For at give mest mulig indsigt i de forskellige arbejdssituationer vores hverdag byder på, vil praktikanten køre med forskellige dyrlæger i løbet af perioden og blive præsenteret for både rådgivnings- og akutbesøg.
Endeligt vil vi forsøge at give praktikanten mulighed for at øve praktiske færdigheder i forbindelse med undersøgelse og behandling af dyr. Selvfølgelig under forsvarlige hensyntagen til dyrets og praktikantens sikkerhed.

Ved interesse i praktikophold hos, sendes en forespørgsel pr. mail til mojn@sjk praksis.dk. Venligst beskriv lidt om dig selv og meget gerne om du tidligere har været i praktik under dit studieforløb, om du har erhvervserfaring med (produktions-)dyr samt hvilket studietrin du er på.

Nyttige informationer
Vi har normalvis kapacitet til at modtage to praktikanter på samme tid, så det er muligt at være i praktik sammen med en studiekammerat.

Hvis der er behov for det, kan vi være behjælpelige med at finde indkvartering under praktikperioden.
Både DDD og Dyrlæger & Ko tilbyder en tilskudsordning, til praktik i kvægpraksis. Du kan læse mere om ordningerne her: DDD og Dyrlæger & Ko.

Praktiske oplysninger
Mødetid første dag er 7.15 på Fabriksvej 2, Løgumkloster, resten af perioden aftales løbende, men vil typisk være mellem kl. 7.15-8.00. Vores arbejdsdag slutter normalt kl. 16.

Når den studerende er i praktik hos os, forventer vi god hygiejne i både påklædning og generel fremtræden. Husk rene indendørssko til ophold på Fabriksvej og som skiftesko i bilen. Eleven skal være i praktisk (varmt) tøj og have lange gummistøvler gerne med sikkerhed. Kitler, overtrækstøj, handsker mm. sørget vi for.

Det kan være en god ide at tage en computer eller noget læsestof med til om eftermiddagen, det er ikke altid der er besøg og så er det trælst bare at sidde og vente, imens vi andre arbejder ved computeren.

Husk madpakke og rigeligt med drikkevare. Det bliver en lang dag, hvis man er sulten!

Som det også gælder de patienter og kunder du møder igennem undervisningen på studiet, er der også under praktikopholdet tavshedspligt. Tavshedspligten vedrører direkte oplysninger, om personer, patienter eller økonomiske forhold.

Mobiltelefonen slukkes ved arbejdsdagens begyndelse og efterlades i bilen eller på Fabriksvej ved dagens begyndelse.

Endeligt forbeholder vi os ret til at afslutte praktikopholdet med dags varsel, hvis praktikanten ikke er tilstrækkeligt motiveret eller på anden måde optræder til gene for det daglige arbejde.

Vi håber at, praktikopholdet bliver til gensidig fornøjelse og ser frem til din ansøgning.

Venligst
Sønderjysk Kvægpraksis